top of page

מחקר

 לאחר עבודה טיפולית רבת שנים בשטח 
שיטת Balance Space נחקרת בכלים מדעיים אקדמיים
במטרה להבין לעומק את השפעותיה המיטיבות על מטופלים.

Outcomes and experiences of an online ‘Balance-Space’

music therapy intervention for Cancer patients: A mixed-methods study

בשנת 2020 התקיים מחקר Balance Space בשיתוף עם ד"ר אילת דאסה, ראש המגמה לתרפיה במוסיקה באוניברסיטת בר אילן וד"ר טל חן רבינוביץ', חברת סגל בית הספר לטיפול באמנויות באוניברסיטת חיפה וראש המעבדה למוסיקה והתפתחות חברתית.

המחקר בחן את ההשפעות של מפגש Balance Space  קבוצתי חד פעמי בזום על תחושותיהם של נבדקים אשר מתמודדים עם מחלת הסרטן.  המחקר שילב כלים איכותניים וכמותניים על מנת לבחון את השינוי ולהעמיק את ההבנה של החוויה של הנבדקים. המחקר השווה בין קבוצה אשר קיבלה סשן Balance Space מלא, הכלל האזנה למוסיקה ולאחר מכן שיח שיתוף, לעומת סשן בו הנבדקים האזינו להוראות הרפייה מילוליות ללא מוסיקה. 

המחקר מצא כי הייתה ירידה מובהקת ברמת הכאב של הנבדקים אשר האזינו למוסיקה וכן ירידה משמעותית ברמת המתח הנפשי. 

 כל הנבדקים תארו את ההשפעה הישירה של המוסיקה על התגובות הפיזיות -גופניות שלהם ודיברו על כאבים שהופיעו ונעלמו במהלך הסשן. הנבדקים תארו כיצד המוסיקה אפשרה להם לחוות גם מחשבות ורגשות קשים באופן שאינו מאיים ובעקבות זאת לחוות לאחר מכן תחושה נעימה של רגיעה עמוקה.  כמו כן המחקר הראה כי המוסיקה אפשרה לנבדקים  להרפות מדאגות היומיום, העומס והכאבים ולקחת אותם למצבי מודעות רחבים של ריחוף, תקווה ואושר פנימי.   

מאמר אקדמי לפרסום יועלה בקרוב באתר. 

אקווילייזר תמונת רקע

מחקר המשלב מתודה כמותית ואיכותנית מצא ירידה מובהקת ברמת הכאב וירידה משמעותית ברמת המתח הנפשי עבור מטופלים המתמודדים עם מחלת הסרטן לאחר מפגש Balance  Space  Online

bottom of page